+371 29592374
info@runtools.lv

Vispārīgie noteikumi

Mājas lapa — runtools.lv

Klients - rīcībspējīga persona no 18 gadu vecuma, lai veiktu pasūtījumu interneta veikala vietnē.

Pārdevējs - tiešsaistes veikalā vai uz vietas veikalā.

Pasūtījums - atbilstoši reģistrēts un nomaksāts klienta pieprasījums interneta veikala vientē uz precēm ar piegādi uz klienta noradīto piegādes adresi.

Preces — Materiāls objekts, kurš ir pieejams apgrozībā un interneta veikala Vietnē.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pasūtot preces interneta veikalā, Klients piekrīt noteikumiem par preču pārdošanu (turpmāk - Noteikumi), kas izklāstīti turpmāk.

1.2. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī informācija par piedāvāto produktu Vietnē ir publisks piedāvājums.

1.3. Pārdevējs patur tiesības mainīt šos Noteikumus, šajā sakarā, Klients apņemas pastāvīgi uzraudzīt izmaiņas.

1.4. Veicot pasūtījumu, klientamir pienākums iepazīties ar vispārīgajiem lietošanas noteikumiem par preču piegādi, apmaksu un atgriešanu, kā arī apstiprināt savu piekrišanu attiecīgajā laukā. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem pasūtīšanas netiek veikta.

1.5. Vispārīgie noteikumi, tālāk Līgums starp Pircēju un Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Pircējs,

izvēlējies preces, ievietojis tās savā preču grozā, nospiež atsauci „Noformēt pasūtījumu“.

1.6. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkšanas- pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabājas

internetveikala „Runtools.lv“ datu bāzē.

 

2. Reģistrs online interneta veikala sistēmā.

2.1. Pasūtījumā veikšanas laikā Klients var reģistrēties thorauto.eu runtools.lv un pareizību, ko Klienta sniegdz reģistrācijas laikā.

2.3. Klients piekrīt neizpaust trešajām personām lietotājvārdu un paroli kuru iegūst reģistrācijas laikā. Gadījumā, ja Klienta rodas aizdomas par drošību viņa lietotajvardam un parolei, vai arī par to neatļautu lietošanu trešai pusei, Klients nekavējoties par to informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu info@runtools.lv

 

3.Pasūtījuma noformēšanas kārtība

3.1. Klients savu pasūtījumu noformē interneta veikalā.

3.2. Veicot pasūtījumu, Klients sniedz šādu informāciju:

3.2.1. Vārds, Uzvārds

3.2.2 precīzu adresi

3.2.3. e-pasts

3.2.4. telefons

3.3. Pasūtījums tiek pieņemts un nodots apstrādei tikai pēc pilnīgas pasūtījuma apmaksas.

3.4. Inetrneta veikalā norādītās preču bilde, informatīvie materiāli un produktu īpašības ir tikai informatīviem nolūkiem. Ja jums ir papildus jautājumi par preču īpašībām, pirms pasūtījuma veikšānas un reģistrācijas Klients var pieprasīt Pārdevējam papildus informāciju e-pastā.

3.5. Gadījumos, kad pasūtītās preces no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ nav pieejamas Pārdevēja noliktavā Pārdevējs var atcelt pasūtījumu par to informējot Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz pasūtījuma reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.

3.6. Gadījumā, kad pasūtījums tiek atcelts Pārdevējs klientam atgriež par preci samaksāto naudu tādā pašā veidā, kā Klients to ir veicis pārdevējam.

 

4. Piegāde.

4.1. Preču piegādi Pārdevējs Klientam nodrošina uz pasūtījuma reģistrācijas laikā norādīto adresi. Pārdevēja mājas lapā (interneta veikalā) norādītajā preces piegādes termiņā ir iekļauts tikai Preces piegādes termiņš no Piegādātāja noliktavas līdz Pārdevēja birojam.

4.2. Pārdevējs piekrīt darīt visu iespējamo, lai samazinātu piegādes laiku.

4.3. Pēc pasūtījuma nodošanas Klientam un piegades dokumetnu parakstīšanas, kas apliecina pasūtījuma piegādi, visi riski par nejaušiem zaudējumiem vai preču bojājumiem pāriet Klienta parziņā. Ja pasūtījums netiek piegādāt Klientam, Pārdevējs atlīdzina Klientam visus izdevumus, kas samaksāti par pasūtījumu un piegādi, saņemot apstiprinājumu no pārvadātāja par pasūtījuma un pakalpojuma neatgriezenisku zaudējumu.

 

5.Apmaksas kārtība

5.1. Preces cena ir norādīta interneta veikalā. Ja interneta veikalā cena ir noradīta kļudaini Pārdevējs par to informē Klientu, lai apstiprinātu pasūtījumu ar pārskatīto un laboto cenu vai vienotos par pasūtījuma anulēšanu. Ja nav iespējams sazināties ar Klientu pasūtījums tiek atcelts, Pārdevējs atgriež klientam apmaksāto pasūtījuma summu.

5.2. Pardevējs vienpusējā kārtībā interneta veikala Vietnē var mainīt preču cenas.

5.3. Samaksas metodes uzskaitītas interneta veikala vietnē sadaļā "Preču piegāde un аpmaksa".

5.4. Pārdevējs ir tiesīgs sniegt klientiem preču atlaidi kā arī piešķirt bonusus. Atlaižu un bonusu viedus pārdevējs var mainīt vienpusējā kārtībā.

 

6. Atgriešana

6.1 Preču atgriešana ir iespējama, ja:

6.1.1. Ja pārdevēja nosūtītām precēm nav atbilstoša kvalitāte.

6.1.2. Ja pārdevēja nosūtās preces nav atbilstošā komplektācijā.

6.1.3. Ja pārdevēja nosūtās preces neatbilst aprakstam un tehniskās īpašībās, kas norādītas interneta veikala vietnē.

6.1.4. Ja pārdevējs ir nosūtījis preces, kuru uzstādīšana un izmantošana var nodarīt kaitējumu klientam vai trešajām personām.

6.2. atgriezt preces nav iespējama, ja:

6.2.1. Ja klients izmanto preci citiem mērķiem nevis tik tāl, lai cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei tikpat lielā mērā, cik to var izdarit pirms preces iegādes parastajā veikalā.

6.2.2. Ja iegādātā prece ir lietota, kā rezultātā tai ir bojāts vizuālais izskats, jo tā ir netīra, bojāta, saskrāpēta vai tai radīti citi veida ārēji un iekšēji, kā arī bojāts oriģinālais iepakojums.

6.2.3. Pie preces atgriešanas Pircējam ir jānodrošina preces kvalitātes un drošuma saglabāšana atteikuma tiesību realizēšanas termiņa, kas ietver preces un oriģinālā iepakojums saglabāšanu bez bojājumiem arī atpakaļ nosūtīšanas laikā.

Neļaujiet uzlīmēt jebkādas etiķetes vai uzlīmes uz oriģīnālā preces iepakojumu, kas tam attiecīgi nav paredzēts!

Neizmantojiet līmlenti uz oriģinālā iepakojuma!

Neizmantojiet oriģinālo iepakojumu kā preces nosūtīšanas iepakojumu!

Nav atļauts preci atgriezties bez oriģinālā iepakojuma!

6.3. visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

6.4. Piegādes izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu Pārdevējam sedz Klients..

 

7.Atbildība

7.1. Pārdevējs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies Klientam interneta veikala vietnē iegādātās Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

7.2. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta iegūto informāciju.